Featured Blogs

  Integrerad kommunikation för äldreomsorgen: Gör mer med mindre!

   Lokala mobilnät vårdar säkerheten
    En av utmaningarna inom äldrevården: Hur göra det enklare för fler att få tillgång till bra vård?
     Fem sätt att säkerställa kvalitet i äldreomsorgen och samtidigt minska kostnaderna